Poděkování – léto 2015

Je poslední den prázdnin, léto bylo plné sluníčka, pohody, zážitků. Rádi bychom poděkovali všem Vám – našim hostům a návštěvníkům za Vaši přízeň. Doufáme, že pobyt u nás splnil očekávání a že se budeme vídat i v budoucnu. Toto neskromné přání vychází také z hodnocení, které jsme od Vás v průběhu sezony dostávali. Velice si všech reakcí vážíme. Jednu takvou zprávu přikládáme.

Přejeme Vám vše nejlepší.   Lenka, Josef a Šimon Hruškovi

Vážený pane Hruško,

rádi bychom Vám touto cestou vyjádřili své upřímné poděkování za nádherné okamžiky, strávené s našimi vnoučaty ve Vašem penzionu. Podařilo se Vám pro nás, Vaše klienty, vytvořit překrásné, téměř rodinné prostředí, kde jsme se cítili jako v ráji. Vysoce si vážíme Vašeho osobního vstřícného a obětavého přístupu nejen k nám, ale ke všem hostům Vaší usedlosti. Chvíle, prožité u Vás jsou skutečně nezapomenutelným zážitkem, o čemž svědčí i skutečnost, že naše vnoučata vzpomínají na týden, strávený u Vás, jako na nejlepší z celých letošních prázdnin. Ještě jednou >>DÍKY<<.
S pozdravem
manželé Marie a ing. Jaromír Peškovi z Prahy.